Kurs bol u ramenu - Od dijagnoze do lečenja

  • 4 predavača
  • 20. april 2019.

Želimo da Vas pozovemo na sledeći edukativni kurs u organizaciji SUZUM – a

Bol u ramenu - Od dijagnoze do lečenja

koji će se održati 20.04.2019. godine u Kragujevcu

Kada i gde?

20. april 2019. godine, u Svečanoj Sali Ekonomskog Fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

Jedno od najlešćih bolnih stanja u današnjoj kliničkoj praksi Vam predstavljamo kroz kompletnu obradu pacijenata – od prvog pregleda, preko detaljne dijagnostike do različitih metoda lečenja.

Poseban akcenat ovaj put stavljamo sinergiju dijagnostike i klinike kroz koju se lakše dolazi do brze i pouzdane dijagnoze.

I ovaj kurs se sastoji iz dva dela u kome se u praktičnom delu obradjuju tehnike pregleda i manuelne terapije.

Kurs će biti održanu subotu, 20.04.2019. godine u Svečanoj Sali Ekonomskog Fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. (ul. Liceja Kneževine Srbije 3)

Akreditacija

Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Ministarstva Zdravlja Republike Srbije sa šest bodova za slušaoce. Broj akreditacije A-1-441/19 od 04.03.2019. godine

Prijava

Program

08:00-09:00 Registracija
09:00-09:10 Uvodna reč Dr Ana Ranković
09:10-09:20 Fizikalni pregled vrata Dr Jelena Krstić
Predavanje
09:20-09:40 Fizikalni pregled ramena Dr Jelena Krstić
Predavanje
09:40-10:00 Diferencijalna dijagnoza bola u ramenu Dr Jelena Krstić
Predavanje
10:00-10:30 Klinički pregled bolnog ramena Dr Novak Jovanović
Demonstracija kliničkih veština
10:30-11:00 Pauza
11:00-11:20 Indikacije za imidžing dijagnostiku Dr Ana Ranković
Predavanje
11:20-12:00 Ultrazvuk patoloških stanja ramena Dr Ana Ranković
Predavanje
12:00-13-00 Praktični rad u grupama
Vežbe
13:00-13:30 Ortopedska terapija bolnog ramena Dr Novak Jovanović
Predavanje
13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-14:20 Fizikalna i alternativna terapija bolnog ramena Doc.dr Tanja Luković
Predavanje
14:20-14:40 Kineziterapijski ciljevi i program vežbi u terapiji bolnog ramena Doc.dr Tanja Luković
Predavanje
14:40-15:10 Hirurško lečenje bolnog ramena Dr Novak Jovanović
Predavanje
15:00-15:30 Kineziterapija kod bolesnika nakon hirurškog lečenja ramena Doc.dr Tanja Luković
Predavanje
15:30-16:00 Pauza
16:00-17:00 Praktični rad u grupama
17:00-17:30 Evaluacioni test i dodela sertifikata

Predavači

prof dr Tanja Luković
KC Kragujevac
dr Ana Ranković
radiolog – KC Kragujevac
dr Novak Jovanović
ortoped – KC Kragujevac
dr Jelena Krstić
fizijatar - DZ Kragujevac

Cena

Za članove udruženja: 5.000,00 dinara
Za ostale: 9.000,00 dinara