Kurs dopler ultrazvuka

  • 8 predavača
  • 19 i 20. oktobar 2019.

Želimo da Vas pozovemo na sledeći edukativni kurs u organizaciji SUZUM – a

Dopler ultrazvuka

koji će se održati 19 i 20. oktobra 2019. godine u Kragujevcu

Kada i gde?

19 i 20. oktobra 2019. godine, u Hotelu "Šumarice" u Kragujevcu

Ovim kursom će biti obuhvaćene 4 različite regije unutar kojih postoji više različitih vrsta dopler pregleda:

1) Prva regija je vrat i glava gde je cilj upoznavanje sa osnovama dopler pregleda karotidnih arterija, posebno dopler pregled vertebralnih arterija, kao i dopler preged sliva jugularni vena vrata uz kratak prikaz osnova i transkranijalnog doplera arterija mozga.

2) Druga regija su donji ekstremiteti gde će polaznici naučiti osnove dopler pregleda arterija nogu, potom dopler pregleda dubokih vena nogu i posebno specifičnosti pregleda površnih vena nogu.

3) Treća regija su gornji ekstemiteti gde će se pored dopler pregleda arterija i venu ruku, posebno naglasiti i specifičnost pregleda krvnih sudova ruku nakon uspostavljanja arterio-venskih fistula za potrebe hemodijalize.

4) Četvrta regija obuhvata abdomen sa krvnim sudovima i tu će biti obrađeno više različitih specifičnih pregleda od dopler pregleda aorte sa ilijačnim arterijama i njenim prednjim visceralnim/mezenterijalnim granama, dalje dopler pregled donje šuplje vene uz prikaz i hepatičnih vena i ilijčanih vena do usko specifičnih pregleda tipa dopler pregleda vene porte i njnih sastavnih vena do dopler pregleda renalnih arterija.

Prijava

Program


1. DAN - Subota, 19. oktobar


08:00-09:00 Registracija
Registracija
09:00-09:10 Uvodna rečAna Ranković
predavanje
09:10-09:25 Osnovi fizike i tehnike dopler pregledaAna Ranković
predavanje
09:25-09:40 Podešavanje UZ aparata za dopler pregledeNenad Janeski
predavanje
09:40-10:10 Dopler pregled vrata: anatomija i normalni nalazOliver Radmili
predavanje
10:10-10:40 Pauza
slobodne aktivnosti
10:40-11:10 Dopler pregled vrata: patološki nalazOliver Radmili
predavanje
11:10-11:20 Osnove transkranijalnog dopleraMomčilo Marković
predavanje
11:20-11:30 Prikaz dopler pregleda vrataOliver Radmili
demonstracija kliničke veštine
11:30-13:00 Praktični rad u grupama-dopler vrata
vežbe
13:00-14:00 Pauza za ručak
slobodne aktivnosti
14:00-15:30 Praktični rad u grupama-dopler vrata
vežbe
15:30-16:00 Dopler pregled ruku: anatomija i normalni nalazNenad Janeski
predavanje
16:00-16:20 Dopler pregled ruku: patološki nalazNenad Janeski
predavanje
16:20-16:30 Prikaz dopler pregleda rukuNenad Janeski
demonstracija kliničke veštine
16:30-17:00 Pauza
slobodne aktivnosti
17:00-19:00 Praktični rad u grupama-dopler ruku
vežbe

2. DAN - Nedelja, 20. oktobar


08:30-08:50 Dopler pregled arterija nogu: anatomija i normalan nalazMiroslav Mišović
predavanje
08:50-09:05 Dopler pregled arterija nogu-patološki nalazMiroslav Mišović
predavanje
09:05-09:25 Dopler pregled vena nogu: anatomija i normalan nalazMiroslav Mišović
predavanje
09:25-09:40 Dopler pregled vena nogu-patološki nalazVuk Joković
predavanje
09:40-09:50 Prikaz dopler pregleda noguMiroslav Mišović
demonstracija kliničke veštine
09:50-10:20 Pauza
slobodne aktivnosti
10:20-12:00 Praktični rad u grupama-dopler nogu
vežbe
12:00-13:00 Pauza za ručak
slobodne aktivnosti
13:00-14:30 Praktični rad u grupama-dopler nogu
vežbe
14:30-14:50 Dopler pregled aorte i njenih granaPerica Adnađević
predavanje
14:50-15:10 Dopler pregled donje šupnje vene i njenih granaPerica Adnađević
predavanje
15:10-15:30 Dopler pregled vene portePerica Adnađević
predavanje
15:30-15:50 Dopler pregled renalnih arterijaAna Ranković
predavanje
15:50-16:10 Prikaz dopler pregleda abdomenaPerica Adnađević i Ana Ranković
demonstracija kliničke veštine
16:10-16:40 Pauza
slobodne aktivnosti
16:40-18:30 Praktični rad u grupama-dopler abdomena
vežbe
18:30-19:00 Evaluacioni test i dodela sertifikata

Predavači

dr Ana Ranković
KC Kragujevac
dr Oliver Radmili
KC Srbije
dr Nenad Janeski
KBC Zemun
Ass. dr Miroslav Mišović
VMA Beograd
dr Perica Adnađević
OB Sremska Mitrovica
dr Vuk Joković
KC Kragujevac
dr Momčilo Marković
KC Kragujevac
dr Slavica Todorović
KC Srbije

Cena

Za članove udruženja: 16.000,00 dinara

Za ostale: 25.000,00 dinara

Cena sadrži cenu edukacije, posluženje na pauzama, ručak za oba dana, zajednička večera u restoranu.

Cena ne pokriva noćenje sa doručkom u hotelu Šumarice koji su za polaznike kursa obezbedjeni po promotivnim cenama.