Kurs ultrazvuka muskulo-skeletnog sistema - Osnovni nivo

  • 8 predavača
  • 2 - 3. februar 2019.

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da 2. i 3. februara 2019. godine, organizujemo kurs Ultrazvuk muskulo-skeletnog sistema - osnovni nivo.

Kada i gde?

2-3. februar 2019. godine - Hotel „Šumarice“, Kragujevac

Ovaj kurs je prvi u nizu akreditovanih dogadjaja kojima želimo da Vam se predstavimo, kao i da omogućimo kvalitetnu i inovativnu edukaciju polaznicima koji nemaju dovoljno iskustva iz oblasti ultrazvuka muskulo-skeletnog sistema.

Takođe, želimo da usmerimo kolege koje su samostalno usavršavale, koristeći dostupnu literaturu i učestvovanjem na do sada organizovanim kursevima, ali zbog nedovoljno praktične nastave nisu bili u mogućnosti da praktično savladaju sve tehnike i veštine ultrazvuka muskulo-skeletnog sistema.

Osnovni ciljevi kursa su da Vas upoznamo sa osnovama ultrazvučne anatomije, tehnikama pregleda i osnovnim patološkim stanjima sa kojima ćete se najčešće susretati u svom radu.

Sama edukacija je podeljena na dva dela:
prvi deo se sastoji od kratkih predavanja najpoznatijih stručnjaka iz ove oblasti iz Srbije i Evrope,
drugi deo je praktičan, pokazni rad sa modelima, uz asistenciju naših demonstratora, u kome će se polaznici, na praktičan način, upoznati sa onim što su prethodno naučili u teoretskom delu.

Praktični deo edukacije će biti realizovan na najsavremenijim ultrazvučnim aparatima najpoznatijih svetskih proizvodjača.

Kurs će biti održan u mirnom i atraktivnom Hotelu „Šumarice“ u Kragujevcu u kome smo obezbedili i smeštaj za polaznike.

Akreditacija

Kurs je akreditovan i polaznici dobijaju 7 bodova za učešće.

Prijava

Program kursa u PDF formatu

Program

1. DAN - Subota, 2. februar

08:00 - 08:50 Registracija
08:50 - 09:00 Uvodna reč dr Ana Ranković
09:00 - 09:20 Anatomija ramena dr Mladen Pavlović
09:20 - 09:50 Ultrazvučni pregled zdravog ramena dr Srdjan Živanović
09:50 - 10:10 Najčešća patološka stanja ramena dr Mladen Pavlović
10:10 - 10:30 Ultrazvučni pregled najčešćih patoloških stanja u ramenu
(burzitis, kalcificirajući tendinit, ruptura rotatorne manžetne, AC-artroza) dr Srdjan Živanović
10:30 - 11:00 Pauza
11:00 - 12:30 Praktični rad u grupama
12:30 - 13:30 Pauza za ručak
13:30 - 14:00 Anatomija lakta i ultrazvučni pregled zdravog lakta dr Srdjan Živanović
14:00 - 14:15 Najčešća patološka stanja u laktu dr Mladen Pavlović
14:15 - 14:30 Ultrazvučni pregled najčešćih patoloških stanja u laktu
(teniski i golferski lakat, burzitis, sinovitis, distalna tetiva bicepsa) dr Srdjan Živanović
14:30 - 16:00 Praktični rad u grupama
16:00 - 16:15 Pauza
16:15 - 16:45 Anatomija i ultrazvučni pregled zdrave šake i ručnog zgloba dr Miroslav Mišović
16:45 - 17:15 Najčešća patološka stanja u šaci i ručnom zglobu dr Jovan Nedović
17:15 - 17:40 Ultrazvučni pregled najčešćih patoloških stanja šake i ručnog zgloba dr Miroslav Mišović
17:40 - 19:00 Praktični rad u grupama

2. DAN - Nedelja, 3. februar

09:00-09:30 Anatomija kuka i ultrazvučni pregled zdravog kuka dr Ana Ranković
09:30-10:00 Ultrazvučni pregled najčešćih patoloških stanja u kuku dr Nenad Janeski
10:00-10:15 Ultrazvuk zadnje lože i drugih patoloških stanja dr Nenad Janeski
10:15-10:30 Pauza
10:30-12:00 Praktični rad u grupama
12:00-13:00 Pauza za ručak
13:00-13:30 Anatomija kolena i ultrazvučni pregled zdravog kolena dr Nenad Janeski
13:30-13:45 Najčešća patološka stanja u kolenu dr Mladen Pavlović
13:45-14:30 Ultrazvučni pregled najčešćih patoloških stanja u kolenu
(burzitisi, tendinitisi, rupture ligamenata i mišića, ciste) dr Ana Ranković
14:30-15:00 Pauza
15:00-16:30 Praktični rad u grupama
16:30-16:45 Pauza
16:45-17:15 Anatomija skočnog zgoba i ultrazvučni pregled zdravog skočnog zgloba dr Oliver Radmili
17:15-17:35 Najčešća patološka stanja stopala i skočnog zgloba dr Ivana Aleksić
17:35-18:00 Ultrazvučni pregled najčešćih patoloških stanja stopala i skočnog zgloba
(izlivi, tendinitisi, rupture ligamenata) dr Ivana Aleksić
18:00-19:00 Praktični rad u grupama

Predavači

Dr Srdjan Živanović
ortoped, County Hospital Viborg
Dr Mladen Pavlović
ortoped, County Hospital Viborg
Dr Nenad Janeski
radiolog, Kliničko-bolnički centar Zemun
Dr Jovan Nedović
reumatolog, Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"
Dr Oliver Radmili
radiolog, Klinički Centar Srbije
Dr Ana Ranković
radiolog, Klinički Centar Kragujevac
Dr Miroslav Mišović
radiolog, VMA Beograd
Dr Ivana Aleksić
reumatolog, Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"

Cena

Za članove udruženja: 18.000,00 dinara (150 E za uplate iz inostranstva)
Za ostale: 30.000,00 dinara (250 E za uplate iz inostranstva)